Skip to main content

Hội thảo quốc tế

Sắp tới

 1. Hội thảo Quốc tế lần 3 về Công nghệ môi trường và những phát kiến (ICETI 2020) (25-27/11/2020)
 2. Hội thảo Quốc tế lần 3 về phát triển bền vững trong xây dựng, quy hoạch và giao thông (CUTE 2020) (15-17/04/2020)
 3. Hội thảo Quốc tế về các nghiên cứu mới của Công nghệ, ứng dụng và công cụ thông tin lần thứ 13, 2020 (FITAT) (23-25/07/2020)
 4. Hội thảo quốc tế lần 1 về vật liệu và cấu trúc thông minh tiên tiến (ASMAS) (04-06/11/2020)
 5. Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế lần thứ 6 (ICFE)(Đầu tháng 12/2020)
 6. Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng lần thứ 3 (ICAS-3) (03-04/12/2020)

Đã tổ chức

 1. International Conference on Mathematics (ICM 2018)
 2. Asia Conference on Machine Learning and Computing (ACMLC 2018)
 3. The 5th IEEE - NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) 2018
 4. International Conference on Vietnamese Studies: Globalization and its Impact on Teaching and Learning Vietnamese (ICVS 2018)
 5. 5th International Conference on Finance and Economics (ICFE 2018)
 6. The 2nd International Conference on Applied Sciences (ICAS-2)
 7. The 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2018)
 8. The 4th International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications 2017 (AETA 2017)
 9. The 1st International Conference on Sport Management 2017 (ICSM 2017)
 10. The 4th International Conference on Finance and Economics (ICFE 2017)
 11. International Conference on Tourism and Marine Tourism (TMT 2017)
 12. International Conference in Environmental Finance (ICIFE 2017)
 13. The 1st International Conference on Environmental Technology and Innovations (ICETI 2016)
 14. International Conference on Education and Social Integration (ICESI 2016)
 15. International Conference on Applied Sciences (ICAS 2016)
 16. The First Asia Conference on Pharmaceutical Sciences (AsiaPharm 2016)
 17. The 1st International Conference on Language Development: Learning, Teaching, Researching, and Testing (ICLD 2016)
 18. 3rd International Conference on Finance and Economics (ICFE 2016)
 19. International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability (ICAMER 2016)
 20. International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2016)
 21. International workshop on Environment and Climate change – Challenge, Response and Lesson learnt 2015
 22. Worker rights, Dispute Resolution and Legal Compliance in the global supply chain (WORDLRC 2015)
 23. The International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications 2015 (AETA 2015)
 24. 2nd International Conference on Finance and Economics (ICFE 2015)
 25. Computer Information Systems and Industrial Management Applications (CISIM 2014)
 26. Nuclear Science and Simulation in Fundamental and Applied researches (ISWNN 2014)
 27. The International Conference on Information Resources Management (Conf-IRM 2014)
 28. The International Conference on Finance and Economics (ICFE 2014)
 29. International Conference on East Sea Disputes (ICESDI 2014)
 30. The International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications 2013 (AETA 2013)
 31. Statistics & its Interactions with Other Disciplines (SIOD 2013)
 32. IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT 2012)
 33. International Conference On Advances In Computational Mechanics (ACOME 2012)
 34. The 2019 Asia – Pacific Financial Management Association  International Conference (FMA 2019)
 35. Inovation in public engagement for the Social Sciences and Humanity (IESSH 2019)
 36. International conference on sports science in 2019 (ICSS 2019)
 37. The 2019 Asia – Pacific Financial Management Association  International Conference (FMA 2019)
 38. Hội thảo quốc tế về thông tin, hệ thống và các ứng dụng hội tụ năm 2020 (ICISCA) (12-15/02/2020)