Skip to main content

HỘI THẢO QUỐC TẾ

Sắp tới

 1. Hội thảo quốc tế về Các giải pháp công nghệ tiên tiến-lý thuyết và ứng dụng lần 7 - AETA 2022 (08-10/12/2022)
 2. Hội thảo quốc tế lần 7 về Tài Chính và Kinh Tế (ICFE 2022) (21-23/9/2022)
 3. Hội thảo quốc tế về Blockchain và Quản trị tài chính 2021 - ICBAFM 2021 (23-24/06/2022)
 4. Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng lần 3 (ICAS-3) (04-05/5/2022)

Đã tổ chức

 1. Hội thảo quốc tế về Những nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn lần thứ hai - ISSH 2021 (17-18/12/2021)
 2. Hội thảo Quốc tế lần 3 về Công nghệ môi trường và những phát kiến (ICETI 2020) (25-27/11/2021)
 3. Hội thảo Quốc tế lần 1 về vật liệu và cấu trúc thông minh tiên tiến (ASMAS 2021) (03-05/11/2021)
 4. Hội thảo Quốc tế về tài chính và kinh tế lần thứ 6 (ICFE) (18-19/11/2020)
 5. Hội thảo Quốc tế về các Nghiên cứu mới của Công nghệ thông tin, Ứng dụng và Công cụ lần thứ 13 (FITAT 2020) (5-6/11/2020)
 6. Hội thảo Quốc tế lần 3 về phát triển bền vững trong xây dựng, quy hoạch và giao thông (CUTE 2020) (21-22/10/2020)
 7. Hội thảo quốc tế về khoa học thể thao năm 2019
 8. Hội thảo về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 2019
 9. Hội thảo quốc tế: Những kết quả nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn (ISSH 2019)
 10. Hội thảo NAFOSTED lần 5 về khoa học thông tin và máy tính (NICS) 2018
 11. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học: Toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó đối với việc dạy và học tiếng Việt (ICVS 2018)
 12. Hội thảo quốc tế về Toán học 2018
 13. Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy tính và tính toán
 14. Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5 (ICFE 2018)
 15. Hội thảo quốc tế về khoa học ứng dụng Lần thứ 2 (ICAS-2)
 16. Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững trong xây dựng, qui hoạch và kỹ thuật giao thông Lần thứ 2 (CUTE 2018)
 17. Hội thảo quốc tế về Các giải pháp công nghệ tiên tiến-lý thuyết và ứng dụng Lần thứ 4, năm 2017 (AETA 2017)
 18. Hội thảo quốc tế về quản lý thể thao (ICSM 2017)
 19. Hội thảo quốc tế Lần thứ 4 về “Tài chính và Kinh tế” (ICFE 2017)
 20. Hội thảo quốc tế về Du lịch và Du lịch biển (TMT 2017)
 21. Hội thảo quốc tế về Tài chính môi trường (ICIEF 2017)
 22. Hội thảo quốc tế về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2016)
 23. Hội thảo quốc tế về Giáo dục và Hội nhập (ICESI 2016)
 24. Hội thảo quốc tế về Khoa học ứng dụng (ICSA 2016)
 25. Hội thảo dược học Châu Á lần thứ nhất (AsiaPharm 1)
 26. Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ (ICLD 2016)
 27. Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 3 (ICFE 2016)
 28. Hội thảo quốc tế lần 1 về Toán ứng dụng trong kỹ thuật và độ tin cậy (ICAMER 2016)
 29. Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong Xây dựng, đô thị và giao thông” (CUTE 2016)
 30. Hội thảo quốc tế về Môi trường và biến đổi khí hậu: cơ hội, thách thức và những bài học
 31. Hội nghị Quốc tế “Quyền người lao động, giải quyết tranh chấp và các vấn đề pháp lý liên quan trong chuỗi cung ứng lao động toàn cầu” (WORDLRC 2015)
 32. Hội thảo quốc tế về Các giải pháp công nghệ tiên tiến-lý thuyết và ứng dụng (AETA 2015)
 33. Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 2 (ICFE 2015)
 34. Hội nghị thường niên “Hệ thống thông tin máy tính và ứng dụng quản lý công nghiệp” lần thứ 13 (CISIM 2014)
 35. Hội thảo quốc tế về khoa học hạt nhân và mô phỏng trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng (ISWNN 2014)
 36. Hội nghị quốc tế về quản lý tài nguyên thông tin (Conf-IRM 2014)
 37.  Hội thảo quốc tế về Kinh tế tài chính (ICFE 2014)
 38. Hội thảo quốc tế về Biển Đông (ICESDI 2014)
 39. Hội thảo quốc tế về Giải pháp công nghệ tiên tiến: Lý thuyết và ứng dụng (AETA 2013)
 40. Số liệu thống kế và sự ảnh hưởng của nó tới các môn học (SIOD 2013)
 41. Hội nghị chuyên đề quốc tế về xử lý tín hiệu và công nghệ thông tin (ISSPIT 2012)
 42. Hội thảo quốc tế về những tiến bộ trong cơ học tính toán (ACOME 2012)