Skip to main content

Đoàn sinh viên trường Aarhus Business College đến tham gia khóa học ngắn hạn tại TDTU năm 2023

Từ 17/09/2023 đến 13/10/2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa Nhà trường và các đối tác quốc tế, thu hút giảng viên, sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu tại Trường đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên của Trường có cơ hội tiếp xúc với bạn bè đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế phối hợp với Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức khóa học ngắn hạn cho đoàn sinh viên Đan Mạch  từ ngày 17/09/2023 đến ngày 13/10/2023.

Đối tượng tham gia chương trình: 

Sinh viên trường Aarhus Business College

Số lượng dự kiến:

 • Đợt 1: 48 sinh viên và 04 giảng viên
 • Đợt 2: 28 sinh viên và 02 giảng viên
 • Đợt 3: 24 sinh viên và 02 giảng viên
 • Đợt 4: 14 sinh viên và 02 giảng viên

Thời gian:

 • Đợt 1: 17/09/2023 - 22/09/2023
 • Đợt 2: 23/09/2023 - 29/09/2023
 • Đợt 3: 01/10/2023 - 06/10/2023
 • Đợt 4: 07/10/2023 - 13/10/2023

Thông tin liên hệ: 

Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (INCRETI):

 • Phòng A.0001, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: increti@tdtu.edu.vn
 • Website: international.tdtu.edu.vn
 • Điện thoại: +84 28  37 755 053

tdtu