Skip to main content

Chương trình ngắn hạn cho sinh viên Trường Đại học Bắc Đan Mạch

Từ 23/10 đến 03/11/2023
Trụ sở chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Chương trình ngắn hạn “Quy trình công nghiệp trong xây dựng” là chương trình dành cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) bao gồm các hoạt động tham gia làm đồ án, dự lớp học, đi thực tế và các hoạt động giao lưu kéo dài trong 2 tuần.

Chương trình giúp sinh viên tích lũy các kiến thức, kinh nghiệm thực tế và cơ hội tiếp xúc với bạn bè từ nhiều quốc gia trên thế giới để tăng cường sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Thời gian: Từ 23/10 đến 03/11/2023

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia: Sinh viên UCN và sinh viên TDTU thuộc các khoa Điện - Điện tử, Kỹ thuật công trình có nhu cầu tham gia chương trình và thỏa các điều kiện của đồ án.

Chứng nhận tham gia chương trình: Sinh viên tham gia sẽ được cấp chứng nhận tham gia chương trình do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp và công nhận kết quả học tập.

Thông tin liên hệ: Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế (INCRETI):

  • Phòng A.0001, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email: increti@tdtu.edu.vn

tdtu