Skip to main content

Hội thảo quốc tế về Quan hệ lao động và Pháp luật lao động năm 2024

9:00-17:15, ngày 05/01/2024
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hội thảo quốc tế về Quan hệ lao động và Pháp luật lao động năm 2024 (International Conference on Labour Relations and Labour Law 2024: ICLRLL 2024) là diễn đàn để các nhà khoa học trình bày và chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ lao động và pháp luật lao động. Thông qua diễn thuyết của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, hội thảo sẽ cung cấp cho người tham dự những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực quan hệ lao động và pháp luật lao động.

ICLRLL 2024 thu hút gần 30 tham luận gồm 2 báo cáo đề dẫn và các báo cáo tham luận về thỏa ước lao động tập thể, thương lượng tập thể, hiệu suất làm việc của tổ chức và nhân viên cùng nhiều chủ đề khác.

ICLRLL 2024 sẽ là nơi kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học trên thế giới. Bên cạnh đó, hội thảo còn thúc đẩy và khuyến khích các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực quan hệ lao động và luật lao động của Việt Nam có cơ hội tiếp cận và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

Thời gian: 9:00-17:15, ngày 05/01/2024

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website hội thảo: https://iclrll2024.tdtu.edu.vn/

Thông tin liên hệ:

  • Email: iclrll2024@tdtu.edu.vn
  • Châu Bảo Anh, số điện thoại: 0979511859
  • Hoàng Thị Tường Vinh, số điện thoại: 0935002920

tdtu