Skip to main content

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy học và tính toán

9:00
Hội trường 2A, Đại học Tôn ĐứcThắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về máy học và tính toán (The 2nd Asia Conference on Machine Learning and Computing: ACMLC 2018) do Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với Tạp chí quốc tế về máy học và tính toán (International Journal of Machine Learning and Computing: IJMLC) tổ chức. Hội thảo có mục đích tạo diễn đàn cho các nhà khoa học từ các đại học, viện nghiên cứu trao đổi và thảo luận về các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực máy học và tính toán. Có gần 70 nhà khoa học từ 16 quốc gia tham dự Hội thảo này. Bài báo được Hội thảo chấp nhận sẽ được xuất bản trong ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí IJMLC và đưa vào Cơ sở dữ liệu Scopus.

Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2018. Lễ khai mạc diễn ra lúc 09:00 ngày 08/10/2018 tại Hội trường A;

Thành phần tham dự: chuyên gia, nhà khoa hoc, giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực máy học và tính toán của các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước;

Thông tin chi tiết về hội thảo, xin tham khảo website:  http://acmlc2018.tdtu.edu.vn