Skip to main content

Chuyên đề: Toàn cầu hóa và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người trẻ

9:30
Hội trường 10F, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Với mục đích giúp anh chị sinh viên biết rõ hơn về những cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiêp tương lai với tư cách là một công dân toàn cầu, yêu nước và trung thành với luật pháp theo định hướng giáo dục của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); Phòng công tác học sinh-sinh viên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với những nội dung sau:

  • Xu hướng toàn cầu hóa và những thay đổi trên thị trường lao động hiện nay;
  • Những kỹ năng nghề nghiệp sinh viên cần trang bị;
  • Hành trình từ khi hoàn thành chương trình đại học đến lúc tìm được việc trong thời đại toàn cầu hóa;
  • Sức mạnh của tính linh hoạt trong phát triển nghề nghiệp phạm vi toàn cầu;
  • Thế giới mạng và những cơ hội quý báu cho việc phát triển nghề nghiệp;
  • Cách tìm học bổng và chuẩn bị hồ sơ du học.

Diễn giả: ông Trần Lê Hữu Nghĩa, Tiến sĩ giáo dục học, Đại học Melbourne (Australia);

Thời gian: từ 9:30 đến 12:00 ngày 14/12/2018;

Địa điểm: Hội trường 10F, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Thành phần tham dự: sinh viên tất cả các Khoa và quí thày cô có quan tâm;

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng công tác học sinh - sinh viên (A0003).