Skip to main content

Hội thảo về quản trị tài chính Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2019

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019
Tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

Hiệp hội quốc tế về quản trị tài chính (Financial Management Association International: FMA) trân trọng thông báo Hội thảo khoa học về quản trị tài chính Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

Hội thảo là sự kiện qui tụ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các học giả, những người làm công tác chuyên môn hàng đầu thế giới trong Ngành tài chính; là diễn đàn để trình bày các kết quả nghiên cứu, thảo luận các vấn đề hiện tại trong quản lý tài chính; và những chủ đề liên quan khác.

FMA: Hiệp hội quốc tế về quản trị tài chính được thành lập năm 1970, có trụ sở đặt tại Bang Florida, Hoa Kỳ. Mỗi năm, FMA tổ chức nhiều hội thảo khoa học ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Hội thảo Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã được tổ chức 10 lần ở các quốc gia như: Nhật Bản (năm 2014), Hàn Quốc (năm 2015), Úc (năm 2016), Đài Loan (năm 2017), Hồng Kông (năm 2018) và Lần thứ 11 (năm 2019) được tổ chức tại Việt Nam.

Thông tin về Hội thảo:

Đồng chủ tịch hội thảo:

  • GS. Lê Vinh Danh, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam;
  • GS. Rajesh Narayanan, Đại học Bang Louisiana, Hoa Kỳ;
  • GS. Andrei Simonov, Đại học Bang Michigan, Hoa Kỳ.

Đồng chủ tịch chuyên môn:

  • TS. Võ Văn Lai, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

Thông tin chi tiết về hội thảo: vui lòng truy cập website của Hội thảo.