Skip to main content

Hội thảo quốc tế: Những kết quả nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn

Ngày 04 và 05 tháng 10 năm 2019. Lễ khai mạc tổ chức lúc 09:30 ngày 04/10/2019
Hội trường A, TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo quốc tế Những kết quả nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn (Innovations in Social Sciences & Humanities: ISSH 2019) do Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng với với các đại học: Trieste (Italia), Leipzig (Đức), Warwick (Vương quốc Anh), Purdue (Mỹ) và Đại học quốc gia Chiao Tung (Đài Loan) đồng tổ chức.

Hội thảo tập trung trao đổi và chia xẻ các nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; thúc đẩy hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn, nhà hoạch định chính sách,… làm việc tại các viện/trung tâm nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội,… ở Việt Nam và trên thế giới.

Các bài báo được chấp nhận sẽ in ấn trong Kỷ yếu Hội thảo ISSH 2019 do TDTU phát hành. Các công trình chất lượng cao sẽ được bình duyệt đăng trong số đặc biệt (Special Issue) của Tạp chí Inter-Asia Cultural Studies (IACS) thuộc danh mục ISI.

Thời gian: ngày 04 và 05 tháng 10 năm 2019. Lễ khai mạc tổ chức lúc 09:30 ngày 04/10/2019;

Địa điểm: Hội trường A, TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực: Nhân học, Lịch sử, Xã hội học, Công tác xã hội và những vấn đề xã hội đương đại; đến từ các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Website chính thức của Hội thảo: https://issh2019.tdtu.edu.vn

Email: issh2019@tdtu.edu.vn