Skip to main content
Tọa đàm về mô hình chứng chỉ vi mô trong giáo dục hướng đến tương lai
Sáng ngày 01/11/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) kết hợp với Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Mô hình chứng chỉ vi mô trong giáo dục hướng đến tương lai” (Micro-credentials in Future-focused Education).
Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm với Phái đoàn thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc

Ngày 12/1/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi tọa đàm cùng với Phái đoàn thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc (United Nations), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ để trao đổi thông tin về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu phát triển hợp tác quốc tế của Nhà trường.

Subscribe to Tọa đàm