Skip to main content

Chương trình nghiên cứu sinh chuyên nghiệp (YSEALI) năm 2019

Chương trình học bổng nghiên cứu sinh chuyên nghiệp của YSEALI là chương trình trao đổi toàn cầu, được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, nâng cao khả năng lãnh đạo và kỹ năng chuyên môn, cũng như xây dựng mối quan hệ bền vững bền vững giữa các nhà lãnh đạo cấp cao từ nước ngoài và Hoa Kỳ. Chương trình nghiên cứu sinh chuyên nghiệp của YSEALI cung cấp các học bổng chuyên sâu 5-6 tuần, được thiết kế để nâng cao các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Những quyền lợi  mà chương trình mang lại cho người tham gia:

 • sẽ được làm việc toàn thời gian tại một cơ quan tại Hoa Kỳ và có cơ hội tìm hiểu để nâng cao kĩ năng chuyên môn.
 • chương trình được tài trợ toàn diện từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Toàn bộ các chi phí từ ăn ở, đi lại, bảo hiểm sẽ được chương trình đài thọ hoàn toàn.
 • trở thành thành viên của mạng lưới YSEALI và PFP  

Chương trình bao gồm 3 chủ đề chính:

 • Civic Engagement liên quan thúc đẩy tinh thần công dân tích cực
 • Economic Empowerment, Governance and Society liên quan đến phát triển kinh tế và cộng đồng.
 • Sustainable Development and the Environment liên quan phát triển bền vững và môi trường

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đây.

Đối tượng của chương trình:

 • là thành viên YSEALI. Đăng ký thành viên tại đây: https://asean.usmission.gov/yseali/
 • là công dân Việt Nam;
 • trong độ tuổi từ 25 đến 35;
 • đọc, viết và nói tiếng Anh thành thạo để làm việc toàn thời gian tại một cơ quan Hoa Kỳ;
 • thể hiện các kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm;
 • có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc về doanh nghiệp xã hội, phát triển kinh tế hoặc thúc đẩy tinh thần công dân tích cực và hiện đang làm việc.
 • chỉ rõ sự quan tâm nghiêm túc muốn tìm hiểu về Hoa Kỳ và ASEAN;
 • sẵn sàng tham gia tích cực và đầy đủ một chương trình học tập và tham quan bận rộn;
 • cam kết trở về nước và áp dụng những kỹ năng lãnh đạo và đào tạo đã thu nhận được để mang lại lợi ích cho cộng đồng, Việt Nam, và khối ASEAN;

Cách thức đăng kí:

Chủ đề: Civic Engagement,  thực hiện bởi University of Montana
Nộp đơn theo link: http://www.umt.edu/mansfield/internationalprograms/yseali-civicengagement/default.php

Chủ đề: Economic Empowerment, thực hiện bởi American Councils
Nộp đơn theo link: https://ais.americancouncils.org/pfp

Chủ đề: Governance and Society, thực hiện bởi American Councils of Young Political Leaders (ACYPL)
Nộp đơn theo link: https://www.surveymonkey.com/r/ACYPLYSEALIPFP_Spring2019_Application

Chủ đề: Sustainable Development and the Environment, thực hiện bởi International City/County Management Association (ICMA)
Nộp đơn theo link: https://www.surveymonkey.com/r/Spring19_YSEALI_ICMA

Hạn cuối nộp đơn đăng kí 16/11/2018.