Skip to main content

Chương trình thực tập tại Đài Loan

1. Đại học Nanhua: Dành cho sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Điện và Điện tử và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (chuyên ngành đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch).
2. Đại học Công nghệ Ming Chi: Dành cho sinh viên khoa Mỹ thuật công nghiệp
3. Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa: Dành cho sinh viên Khoa Tài chính và Ngân hàng.
4. Đại học Feng Chia: dành cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.