Skip to main content

Đại học Công nghệ Malaysia

Trường đại học công nghệ Malaysia (UTM) là trường đại học chuyên về kỹ thuật lớn nhất tại Malaysia. Là một cơ sở có uy tín trong việc đào tạo giáo dục cấp cao, Trường Đại học Kỹ thuật Malaysia hướng đến sự ưu tú trong học thuật qua việc học tập có sáng tạo với công nghệ tiên tiến. UTM có 2 cơ sở, cơ sở chính chiếm diện tích 1.222 héc ta ở Skudai, Johore, cách thành phố Johor Bahru 18 km và một cơ sở 18 héc ta tại Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Trường tự hào là một trung tâm của sự ưu tú qua việc cống hiến cho sự phát triển khoa học và công nghệ để tranh đua với thế giới. Trường có những chương trình sau đại học để đáp ứng cho các yêu cầu của thiên niên kỷ mới. Có hơn 16.036 sinh viên đại học, 6.350 sinh viên sau đại học và hơn 5.000 người ghi danh vào chương trình đào tạo từ xa là sinh viên bán thời gian. Ngoài ra trường Đại học Kỹ thuật Malaysia còn có các Chương trình Quốc tế dành cho sinh viên nước ngoài.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://www.utm.my/

UTM-Doitac-2018.jpg