Skip to main content

Đại học khoa học kỹ thuật Đài Trung

Đại học Khoa học và Công nghệ Trung ương Đài Loan (CTUST) là một trường đại học tư thục ở quận Beitun, Đài Trung, Đài Loan. CTUST ban đầu được thành lập với tên gọi Chungtai Junior College vào năm 1966. Ngày 1 tháng 7 năm 1998, trường được nâng cấp lên Đại học Công nghệ Y khoa. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2005, trường được nâng cấp lên Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Trung Đài Loan. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: www.ctust.edu.tw

DH%20CN%20DaiTrung-Doi%20Tac%20new.jpg