Skip to main content

Đại học Malaya

Trường đại học Quốc gia Malaysia được thành lập năm 1949 ở Singapore với sự sáp nhập giữa hai Trường cao đẳng y dược King Edward VII với Trường cao đẳng  Raffles. Trường bao gồm hai cơ sở chính, một ở Malaysia và một ở Singapore. Sau này cơ sở ở Singapore đổi tên thành đai học quốc gia Singapore, cơ sở ở Malaysia với diện tích 309 hecta vẫn giữ nguyên là Trường đại học Quốc gia Malaysia . Hiện nay trường có hơn 2500 cán bộ giảng viên với 12 khoa, 2 học viện, và 3 trung tâm. Năm 2018, Trường được QS World University Rankings đánh giá hạng 87 thế giới, 24 ở Châu Á và thứ 3 ở Đông Nam Á. 
Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: https://www.um.edu.my/

UM-Doitac-2018.jpg