Skip to main content

Đại học Masaryk

Thành lập 1919 Đại học Masaryk được công nhận là một trong những cơ sở giảng dạy và nghiên cứu quan trọng nhất tại Cộng hòa Séc, một trường đại học Trung ương châu Âu. Đại học Masaryk cũng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội và đời sống văn hóa của khu vực Nam Moravian. Gần 40.000 sinh viên đang theo học tại MU, trong đó có hơn 7000 sinh viên quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp MU đang rất thành công trên thị trường việc làm. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Đại học Masaryk là nghiên cứu khoa học. Ngoài việc đạt được một vị trí hàng đầu trong các cuộc thi cấp nghiên cứu, trường đã có những khoản đầu tư tài chính đáng kể  đặc biệt là khuôn viên trường mới  – để tăng cường nghiên cứu và giảng dạy năng lực, tạo điều kiện cho sự phát triển của các công cụ cho việc chuyển giao kiến thức và cải thiện hỗ trợ cho nghiên cứu và đổi mới. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: https://www.muni.cz/

%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20Masaryk-%20Doitac-2018.jpg

 

Thẻ