Skip to main content

Đại học Palacky

Đại học Palacký được thành lập năm 1573 nằm tại Olomouc – một trung tâm nổi bật của giáo dục và văn hóa của Cộng Hòa Séc. Hiện tại trường đã có hơn 23.000 sinh viên tại 8 khoa, bao gồm các lĩnh vực từ khoa học sức khỏe và y học thông qua ngôn ngữ hiện đại và cổ điển, triết học, đào tạo giáo viên, khoa học, pháp luật, và thần học.  Đại học Palacký xuất sắc trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu – một trong những lĩnh vực mạnh nhất có thể đề cập đến đó là khoa học y sinh, công nghệ nano, quang học lượng tử, khoa học giáo dục. Đại học Palacký là một tổ chức hiện đại cung cấp chất lượng giảng dạy cao kết hợp với nghiên cứu và hỗ trợ bởi nhà nước của các cơ sở nghệ thuật – thư viện, thiết bị máy tính, phòng thí nghiệm, … Chỗ ở sinh viên cho quốc tế được đảm bảo, kí túc xá đầy đủ tiện nghi.

Đại học Palacký  tham gia vào nhiều chương trình hợp tác châu Âu trong giáo dục và nghiên cứu. Trường có hơn 300 đối tác Erasmus tại 28 quốc gia châu Âu và 80 hiệp định song phương với các trường đại học trên thế giới. Có hơn 1.500 sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đến đây học tập.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://www.upol.cz/en/

Palack%C3%BD%20University%20Olomouc-Doitac-2018.jpg