Skip to main content

Đại học Quốc gia Chi Nan

Năm 1995, Trường Đại học Quốc gia Chi Nan (National Chi Nan University, NCNU) được thành lập ở Puli, quận Nantou, trung tâm Đài Loan. Ngày nay, có khoảng 6000 sinh viên đang theo học tại trường, cùng với khoảng 550 giảng viên và nhân viên. NCNU hiện có Khoa Xã hội và Nhân văn, Khoa Quản trị, Khoa Khoa học và Công nghệ, Khoa Giáo dục, và Trung tâm Giáo dục chung. Trường có tổng cộng 18 chương trình cấp bằng cử nhân, 24 chương trình cấp bằng thạc sĩ và 14 chương trình cấp bằng tiến sĩ. Gần đây trường đã thành lập nhiều khóa học để đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội và công nghiệp và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Các chương trình này được thiết kế để đáp ứng xu hướng phát triển xã hội và tăng cường thêm nhiều cơ hội việc làm của học sinh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://en.ncnu.edu.tw/

Chinan-Doitac-2018.jpg