Skip to main content

Đại học Quốc gia Pukyong

Trường Đại học quốc gia Pukyong được thành lập năm 1996 trên cơ sở hợp nhất Đại học Thủy sản Quốc gia Busan (1941) và Đại học Công nghệ Quốc gia Busan (1924). Trước sự biến đổi thăng trầm của lịch sử cũng như những thành tựu phát triển kinh tế chưa thực sự đồng đều của đất nước Hàn Quốc hiện đại, Trường Đại học Quốc gia Pukyong vẫn đào tạo được những thế hệ sinh viên tài năng – những con người cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Đại học Quốc gia Pukyong được coi là trường có năng lực nghiên cứu xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, ngư nghiệp, công nghệ kết hợp làm lạnh, công nghệ hệ thống tàu biển, công nghệ môi trường. Chính nhờ chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ sinh viên của mình, Trường nằm trong top những trường có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm cao nhất trong các trường đại học Quốc gia ở Hàn Quốc. Trường cũng tự hào là nơi có nhiều nhất các bài báo khoa học quốc tế được xuất bản trong năm 2015.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://www.pknu.ac.kr/usrEngIndex.do

Pukyong%20National%20University%202.jpg