Skip to main content

Đại học Slovakia ở Bratislava

Đại học Công nghệ Slovakia tại Bratislava (STU) là trường đại học kỹ thuật tốt nhất ở Slovakia. Theo bảng xếp hạng giáo dục đại học của Slovakia bởi ARRA, STU là trường đại học tốt nhất về công nghệ hóa học, máy tính và khoa học kỹ thuật. STU là một tổ chức nghiên cứu và giáo dục hiện đại. STU tiếp tục di sản của Học viện Mỏ 250 năm tuổi ở Banská Štiavnica, nơi các nền tảng của nghề và thực hành được thành lập. STU cung cấp giáo dục trong các lĩnh vực kỹ thuật và bao gồm sinh viên nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, xây dựng, kiến trúc, công nghệ vật liệu, công nghệ hóa học và thực phẩm.

STU là một tổ chức giáo dục và khoa học hiện đại. Kể từ khi thành lập vào năm 1937, hơn 159.000 sinh viên đã tốt nghiệp và trung bình mỗi năm có hơn 12.000 sinh viên theo học tại STU. Hiện nay, STU bao gồm bảy khoa có trụ sở tại Bratislava và Trnava. Tất cả các khoa cung cấp chương trình đào tạo được công nhận trong hệ thống giáo dục cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Các chương trình học tương thích với hệ thống giáo dục của Châu Âu cho phép chuyển đổi lẫn nhau của sinh viên trong các nước thành viên Liên minh châu Âu. Trong lĩnh vực hoạt động khoa học và nghiên cứu, STU đã thành công trong việc nối các chương trình của Liên minh châu Âu.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://www.stuba.sk/english.html

Slovakia-Doitac-2018.jpg