Skip to main content

Đại học Thể thao Quốc gia Đài Loan

Trong tháng 5 năm 1984, với mục đích phát triển thể dục thể thao quốc gia lâu dài, Bộ Giáo dục Đài Loan thành lập công viên thể thao đa chức năng rộng 66 ha, bao gồm trung tâm thể dục thể thao và các mảnh đất tư nhân khác. Dựa trên cơ sở quy hoạch hiện có, Cao đẳng thể dục thể thao quốc gia được thành lập trong công viên thể thao, thực hiện các chức năng giáo dục, đào tạo, thi đấu thể thao, giải trí,...Ngày 01 Tháng Hai 2008, Cao đẳng thể dục thể thao quốc gia đã được đổi tên thành Đại học Thể thao quốc gia Đài Loan với hai cơ sở ( cơ sở Đài Trung và cơ sở Đào Viên). Năm 2009, Đại học Thể thao quốc gia Đài Loan – cơ sở Đào Viên đã chính thức đổi tên thành Đại học Thể thao Quốc gia Đài Loan; Đại học Thể thao quốc gia Đài Loan –cơ sở Đài Trung được đổi tên thành Cao đẳng Thể dục quốc gia Đài Loan. Trường hiện có 7 khoa cung cấp chương trình đại học, 8 chương trình thạc sĩ, 2 chương trình tiến sĩ , hơn 2.300 sinh viên đang theo học.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://eng.ntupes.edu.tw/

DH%20The%20thao%20quoc%20gia%20TW-Doitac-2018.jpg