Skip to main content

Đại học Toko, Đài loan

Được thành lập năm 2001, Đại học Toko là một trường tư thục tọa lạc ở một thị trấn nhỏ ở Puzi (có dân số vào khoảng 10.000 đến dưới 50.000 người) thuộc tỉnh Chiayi. Đại học Toko được bộ giáo dục Đài Loan công nhận là cơ sở đồng giáo dục Đại học. Trường cũng cung cấp các khóa học và chương trình dẫn đến các bằng cấp đại học được công nhận chính thức như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ trong một số lĩnh vực học tập.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: eng.toko.edu.tw/

Toko-Doitac-2018.jpg