Skip to main content

Đại học Trieste

Đại học Trieste là cơ sở đào tạo lớn nhất tại thành phố Trieste. Nó là một đại học cỡ vừa với khoảng 20 ngàn sinh viên và đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên khoảng 1000 người. Được thành lập vào năm 1924, trường đại học Trieste là một trường đại học tương đối trẻ so với hầu hết các trường đại học có lịch sử lâu đời ở Italia. Trường hiện có 12 khoa với 44 bộ môn gồm: khoa nâng cao về ngôn ngữ hiện đại dành cho thong dịch viên và phiên dịch, khoa kiến trúc, khoa kinh tế, khoa kỹ thuật, khoa luật, khoa giáo dục, khoa nhân văn, khoa y khoa và giải phẫu, khoa toán, vật lý và khoa học tự nhiên, khoa Dược, khoa chính trị học, khoa tâm lý học.

Đại học Trieste là một trong số những trường đại học tốt nhất ở Italia về chất lượng giảng dạy cũng như nghiên cứu. Theo xếp hạng đại học của Times Higher Education năm 2010, trường được xếp hàng đầu trong số các trường đại học tốt nhất Italia và nằm trong top 500 trường có chất lượng tốt nhất theo xếp hạng của QS năm 2010. Còn theo các nghiên cứu đánh giá độc lập mới nhất được thực hiện ở cấp quốc gia, trường Đại học Trieste được xếp hàng đầu ở Italia về lĩnh vực công nghệ nano, kỹ thuật công nghiệp, công nghệ thông tin, khoa học chính trị, và đứng thứ hai trong các lĩnh vực về luật và hóa học. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://www.units.it/

Trieste-Doitac-2018.jpg

 

Thẻ