Skip to main content

Học bổng dành cho học sinh Philippines

Trong năm học 2018 - 2019, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ trao tặng một số học bổng cho các ứng viên đủ điều kiện từ các trường có hợp tác tuyển sinh với TDTU tại Philippines. Chi tiết như sau:
1. TDTU cấp học bổng toàn phần cho sinh viên đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia.
2. TDTU cấp 03 suất học bổng toàn phần và 02 suất học bổng một phần cho sinh viên giỏi của các trường có hợp tác tuyển sinh với TDTU tại Philippines
Học bổng bao gồm:
Học bổng toàn phần bao gồm học phí cho khóa học Dự bị tiếng Việt 01 năm và chương trình Cử nhân 4 năm và phí ký túc xá trong thời gian quy định.
Học bổng một phần 50% bao gồm 50% học phí của khóa Dự bị tiếng Việt 01 năm, 50% học phí cho chương trình Cử nhân 4 năm và 50% học phí trong thời gian quy định.
3. TDTU cấp 05 suất học bổng cho 05 sinh viên đăng ký tự túc do trường có hợp tác tuyển sinh với TDTU giới thiệu. Học bổng bao gồm học phí của khóa Dự bị tiếng Việt 01 năm và phí ký túc xá 01 năm.
Lưu ý:
Việc lựa chọn học sinh dựa theo quyết định của trường có hợp tác tuyển sinh với TDTU.
Học sinh được trao học bổng của TDTU phải duy trì kết quả học tập từ mức “trung bình” trở lên sau mỗi năm học để tiếp tục nhận học bổng trong năm sau.