Skip to main content

Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras

Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras (The Indian Institute of Technology Madras - IITM), thành lập năm 1959, là một trong những trường nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, tập trung giáo dục công nghệ bậc cao, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đặt tại Chennai, Ấn Độ. Đây một trung tâm văn hóa, kinh tế và giáo dục lớn nhất Nam Ấn Độ. Các chương trình học của trường thuộc nhiều lĩnh vực như Cơ khí Ứng dụng, Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Điện, Toán học, Kỹ sư Đại dương, và Vật lý. IIT Madras có 8000 sinh viên theo học và cơ sở của trường nằm trên mảnh đất nhiều cây cối với diện tích 250 hecta. Trường cũng tự hào về không gian đẹp tự nhiên tuyệt vời của mình bên cạnh Công viên quốc gia Guindy. 

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: https://www.iitm.ac.in/

Indian%20Institute%20of%20Technology%20Madras-%20Doitac-2018.jpg