Skip to main content

Thông báo chính sách học bổng cho học sinh Thái Lan

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích học sinh Thái Lan đến học tập tại Trường đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2018, Nhà trường xin thông báo chính sách học bổng dành cho học sinh Thái Lan trong năm học 2018-2019 như sau:
1. TDTU cấp học bổng toàn phần cho học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia.
2. Đối với mỗi 05 học sinh được gửi đi, trường trung học hoặc Sở Giáo dục tỉnh sẽ được cấp một suất học bổng toàn phần. Ngoài ra, 05 học sinh đó sẽ được miễn phí Ký túc xá  trong thời gian học khóa Dự bị tiếng Việt.
3. Đối với mỗi 04 học sinh được gửi đi, trường trung học hoặc Sở Giáo dục tỉnh sẽ được cấp một suất học bổng là 75%. Ngoài ra, 04 học sinh đó sẽ được miễn phí Ký túc xá  trong thời gian học khóa Dự bị tiếng Việt.
4. Đối với mỗi 03 học sinh được gửi đi, trường trung học hoặc Sở Giáo dục tỉnh sẽ được cấp một suất học bổng là 50%. Ngoài ra, 03 học sinh đó sẽ được miễn phí Ký túc xá  trong thời gian học khóa Dự bị tiếng Việt.

Trong đó:

a) Học bổng toàn phần bao gồm học phí cho khóa học dự bị tiếng Việt 01 năm, chương trình Cử nhân 4 năm và phí ký túc xá trong thời gian quy định.
b) Học bổng 75% bao gồm 75% học phí cho khóa học dự bị tiếng Việt 01 năm, chương trình Cử nhân 4 năm và 75% phí Ký túc xá trong thời gian quy định.
c) Học bổng 50% bao gồm 50% học phí cho khóa học dự bị tiếng Việt 01 năm, chương trình Cử nhân 4 năm và 50% phí Ký túc xá trong thời gian quy định.