Skip to main content

Thông báo chính sách học bổng cho lưu học sinh Lào

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích học sinh Lào đến học tập tại Trường đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2018, Nhà trường xin thông báo chính sách học bổng dành cho lưu học sinh Lào trong năm học 2018-2019 như sau:
Chính sách học bổng: 
1.    Đối với mỗi Trường THPT mà Trường đại học Tôn Đức Thắng đến thăm, làm việc và thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh, Nhà trường sẽ cấp 01 suất học bổng toàn phần (bao gồm tiền học phí cho 01 năm học Dự bị tiếng Việt, tiền học phí 04 năm học chương trình chính khóa bậc đại học; đồng thời được hỗ trợ miễn phí Ký túc xá trong thời gian theo học đúng tiến độ nói trên) và 01 suất học bổng bán phần (bao gồm 50% tiền học phí cho 01 năm học Dự bị tiếng Việt, 50% tiền học phí 04 năm học chương trình chính khóa bậc đại học; đồng thời được hỗ trợ 50% phí Ký túc xá trong thời gian theo học đúng tiến độ nói trên) dành cho học sinh giỏi do Trường THPT đó lựa chọn và giới thiệu.
2.    Quý trường gửi ít nhất 05 học sinh đi học tự túc tại Đại học Tôn Đức Thắng thì sẽ được Nhà trường cấp học bổng toàn phần cho 05 học sinh đó trong 01 năm học Dự bị tiếng Việt đầu tiên (bao gồm tiền học phí học tiếng Việt và miễn phí Ký túc xá).
3.    Đối với các trường hợp Lưu học sinh đi học tự túc: Nhà trường hỗ trợ học bổng Ký túc xá trong 01 năm học chương trình Dự bị tiếng Việt.

Ghi chú:
-    Những sinh viên được nhận học bổng trên phải có kết quả học tập đạt từ mức trung bình trở lên sau mỗi năm học mới được nhận tiếp học bổng cho các năm sau.