Skip to main content

Thông báo học bổng cho sinh viên Campuchia

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích học sinh Campuchia đến học tập tại Trường đại học Tôn Đức Thắng trong năm 2018, Nhà trường xin thông báo chính sách học bổng dành cho học sinh Campuchia trong năm học 2018-2019 như sau:

  • 30 học bổng toàn phần dành cho học sinh xuất sắc của các trường trung học Campuchia:

Trong năm học 2018 - 2019, TDTU cung cấp 01 suất học bổng toàn phần cho mỗi 30 trường trung học ở Phnom Penh, Kampong Cham và Seam Reap có đại diện tham dự cuộc họp với đoàn. Học bổng bao gồm học phí của khóa học Dự bị Việt Nam 01 năm, chương trình Cử nhân 04 năm và phí ký túc xá trong thời gian quy định.

  • 150 suất học bổng dành cho học sinh giỏi của các trường trung học Campuchia:

Trong năm học 2018 - 2019, TDTU cung cấp 05 suất học bổng cho mỗi trường trong số 30 trường trung học ở Phnom Penh, Kampong Cham và Seam Reap có đại diện tham dự cuộc họp với đoàn. Học bổng bao gồm học phí của khóa học Dự bị Việt Nam 01 năm và phí ký túc xá trong thời gian quy định.

  • Thủ tục đăng ký như sau:

Sở cấp tỉnh và trường trung học cung cấp thông tin về học bổng cho sinh viên quan tâm để đăng ký.
Các Sở và trường trung học cấp tỉnh gửi thông tin của ứng viên đến Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia trước ngày 30 tháng 7 năm 2018.
Sau khi được đề cử (bao gồm thư chính thức và danh sách ứng viên) của Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể thao trước ngày 10 tháng 8 năm 2018, TDTU sẽ gửi thư mời nhập học và hướng dẫn các học sinh tiến hành các thủ tục nhập học.
Lưu ý: Bắt buộc phải có thư giới thiệu của hiệu trưởng trường trung học và Quyết định của Bộ.

  • Chính sách học bổng cho năm học tiếp theo 2019 - 2020:

Từ năm học 2019 - 2020, TDTU sẽ trao học bổng cho học sinh trung học Campuchia đáp ứng các yêu cầu sau:
(i) Có kết quả học tập tốt hoặc xuất sắc;
(ii) Đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
(iii) Vượt qua vòng phỏng vấn của TDTU.