Skip to main content

Thông báo về học bổng Hiệp định Bê - la - rút năm 2019

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút diện Hiệp định năm 2019 với thông tin như sau:


Số lượng học bổng và trình độ đào tạo 

Tổng số có 20 học bổng, bao gồm:

  • 05 học bổng đào tạo trình độ đại học;
  • 05 học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ;
  • 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ;
  • 05 học bổng thực tập sinh.


Thời gian đào tạo

  • Chương trình đại học (cử nhân hoặc kỹ sư, chuyên gia): 04-05 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  • Chương trình thạc sĩ: 01-02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  • Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  • Chương trình thực tập sinh: từ 03 tháng đến 01 năm.

*Lưu ý: Các ứng viên phải thông thạo tiếng Bê-la-rút hoặc tiếng Nga. Trường hợp chưa có ngoại ngữ ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng.


Chế độ học bổng

  • Chính phủ Bê-la-rút miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế, học bổng hàng tháng cho thời gian khóa học chuyên ngành theo mức quy định của Chính phủ Bê-la-rút đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định (với điều kiện người nhận học bổng phải hoàn thành các môn học theo yêu cầu của chương trình đào tạo).
  • Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành. 


Hạn cuối đăng kí hồ sơ online, nộp hồ sơ giấy và nộp lệ phí tuyển sinh là trước ngày 22/3/2019 

Thông tin chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng xem thêm tại: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-belarut-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1074