Skip to main content

Thông báo về học bổng Hiệp định U-crai-na năm 2019

Số lượng học bổng và trình độ đào tạo

Tổng số có 30 học bổng dành cho các chuyên ngành kĩ thuật và khoa học xã hội và nhân văn, bao gồm:

  • 25 học bổng đào tạo trình độ đại học và/hoặc thạc sĩ;
  • 05 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ theo các chuyên ngành.


Thời gian đào tạo

  • Chương trình đại học: 03-04 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  • Chương trình thạc sĩ: 02 năm học (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng);
  • Chương trình tiến sĩ: 03-04 năm (không bao gồm 01 năm học dự bị tiếng).

         * Lưu ý: Ứng viên phải tự thu xếp học phí 01 năm học dự bị tiếng (U-crai-na).


Chế độ học bổng

  • Chính phủ U-crai-na tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp học bổng hàng tháng và bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ U-crai-na cho thời gian học chuyên ngành;
  • Chính phủ Việt Nam cấp: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng cho toàn khóa học theo chế độ hiện hành.


Hạn cuối đăng kí hồ sơ online, nộp hồ sơ giấy và đóng lệ phí tuyển sinh là trước ngày 10/3/2019

Thông tin chi tiết, Quý Đơn vị vui lòng xem thêm tại: http://icd.moet.gov.vn/250/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-theo-dien-hiep-dinh-tai-ucraina-nam-2019.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/thong-tin-tuyen-sinh/CMS_Detail/1079