Skip to main content

Học bổng dự khóa học hè tiếng Ba Lan tại Ba Lan

Chương trình Khóa học hè tiếng Ba Lan do NAWA – Cơ quan Trao đổi hàn lâm của Ba Lan đài thọ cho sinh viên vào mùa hè năm 2020.

Thông tin về khóa học:
Thời gian: tháng 7 năm 2020
Thời lượng: khoảng 3 tuần
Toàn bộ chi phí ăn ở, học tập và đi tham quan tại Ba Lan do NAWA chi trả.
Thành viên tham gia sẽ chi trả tiền vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Ba Lan và bảo hiểm du lịch.

Tiêu chí ứng viên:
Không phải người Ba Lan
Không học tập tại Ba Lan trong niên khóa 2019/2020;
Trên 18 tuổi từ ngày 01/07/2020;
Đang học tiếng Ba Lan hoặc biết tiếng Anh trình độ tối thiểu là B1 (điều kiện cần để tham gia vào chương trình này là biết 1 trong 2 thứ tiếng với trình độ thấp nhất là B1)

Số lượng học bổng: 01

Các thông tin cần cung cấp:
1. Họ tên và ngày sinh
2. Địa chỉ
3. Sinh viên khóa nào, khoa nào
4. Trình độ ngoại ngữ tiếng Ba Lan (nếu có) và tiếng Anh