Skip to main content

Thông tin tuyển sinh học bổng nghiên cứu khoa học tại Đại học Sejong Học kỳ Tháng 3/2021

Chương trình học bổng nghiên cứu khoa học của Đại học Sejong (Hàn Quốc) - Học kỳ Tháng 3/2021 dành cho sinh viên năm cuối và giảng viên của TDTU.

Quy trình tuyển sinh:

1- Ứng viên tham khảo thông tin học bổng của các phòng nghiên cứu (labs) và tìm giáo sư phù hợp;
2- Ứng viên chủ động liên hệ với giáo sư để trao đổi và phỏng vấn online;
3- Ứng viên được lựa chọn sẽ tiến hành các bước đăng ký nhập học. Liên hệ Phòng CISS – Đại học Sejong để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Sejong University - Center of International students & scholars (CISS)

Address: 98 Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul 143-747, Korea
Tel: 82-2-3408-4407 – Fax: 82-2-3408-3822. 
Thoa Tran (Ms) - Email: thoa@sejong.ac.kr

 
Hồ sơ chuẩn bị:

- CV giới thiệu bản thân;
- Bảng điểm đại học (dịch sang tiếng Anh);
- Bằng/chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEIC,...nếu có);
- Luận văn, đề án (nếu có).

Thời hạn đăng ký & nộp hồ sơ:

- Hạn đăng ký online: đến 23/10/2021.
- Hạn nộp hồ sơ: đến 06/11/2021.

Thông tin học bổng và liên hệ: Xem tại đây