Skip to main content

7 Cơ sở giáo dục Việt Nam vào Bảng xếp hạng quốc tế THE Impact Rankings 2022

THE Impact Rankings là bảng xếp hạng hình thành với mục đích đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) theo chuẩn của Liên Hiệp Quốc.

Bảng xếp hạng gồm 17 tiêu chí SDGs (các tiêu chí này đều dựa trên định nghĩa của Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững) như chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững, công nghệ, sáng tạo và cơ sở hạ tầng, quan hệ đối tác toàn cầu, v.v.

Điều kiện cần để một đại học có thể tham gia bảng xếp hạng này là phải được kiểm định và công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.

Trong bảng xếp hạng năm 2022, Trường đại học Tôn Đức Thắng (Việt Nam) xếp trong Top 800. Đặc biệt các tiêu chí Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững; Thành phố và cộng đồng bền vững; Xã hội hòa bình, công bằng và phát triển và Quan hệ đối tác toàn cầu đều nằm trong Top 600 của Bảng xếp hạng.

Việt Nam có 7 cơ sở có tên trong bảng xếp hạng này gồm: Trường Đại học Duy Tân (Vị trí 601-800), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (601-800), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (601-800), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (601-800), Đại học Quốc gia Hà Nội (601-800), Trường Đại học FPT (801-1000) và Trường Đại học Phenikaa (801-1000).

Thứ hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong BXH THE Impact Rankings 2022 (Nguồn: Tạp chí THE)

Trong kỳ xếp hạng năm nay, Bảng xếp hạng THE Impact Rankings có 1.406 đại học đến từ 106 quốc gia tham gia. Nga có 94 trường đại học nằm trong Bảng xếp hạng này. Tiếp theo là các đại học của Nhật Bản, Anh, Thái Lan và Đài Loan lần lượt 76, 53, 51 và 45 trường. Dữ liệu thu thập từ các đại học được THE thẩm định cùng với dữ liệu của từng đại học từ cơ sở dữ liệu Elsevier (Scopus) để thực hiện xếp hạng.

Trong kỳ xếp hạng năm 2022, dẫn đầu là các đại học: Western Sydney University (Úc), Arizona State University (Mỹ), Western University (Canada), King Abdulaziz University (Ả Rập Saudi), Universiti Sains Malaysia (Malaysia), University of Auckland (New Zealand), Queen’s University (Canada), Newcastle University (Anh), University of Manchester (Anh) và Hokkaido University (Nhật Bản).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 51 trường đại học nằm trong Bảng xếp hạng năm nay, Indonesia có 28 trường, Malaysia có 23 trường và Philippines có 15 trường.