Skip to main content

Khai mạc đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA

Sáng ngày 27/09/2021, Tổ chức bảo đảm chất lượng thuộc Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) cùng với Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã khai mạc đánh giá theo hình thức online cho 3 chương trình đào tạo bậc đại học bao gồm: Kiến trúc, Thiết kế đồ họa và Bảo hộ lao động.

Phía AUN-QA có GS. TS. Anel Onesimo O. Uy - Trưởng đoàn đánh giá của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN), các thành viên Hội đồng AUN và thư ký của AUN, cùng với 6 đánh giá viên AUN-QA.

TS. Đinh Hoàng Bách, Viện trưởng Viện Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế thuộc TDTU đã có bài phát biểu khai mạc, trong đó đánh giá cao các tiêu chuẩn của AUN-QA và cho rằng những tiêu chuẩn này cung cấp cơ sở vững chắc để đánh giá toàn diện các chương trình đào tạo của trường, đặc biệt là các tiêu chuẩn đầu vào - quá trình - đầu ra, khung chương trình, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng và mối liên kết với doanh nghiệp.

Trong năm 2019 và đầu năm 2021, TDTU đã có 8 chương trình đào tạo bậc đại học được AUN-QA đánh giá và công nhận chất lượng.

Thay mặt AUN-QA và đoàn đánh giá, GS. TS. Anel Onesimo O. Uy, Trưởng đoàn đánh giá AUN-QA đã phát biểu cảm ơn lãnh đạo, giảng viên, viên chức và sinh viên của trường, đặc biệt là 3 ngành tham gia đánh giá đợt này.

GS. TS. Anel Onesimo O. Uy nhấn mạnh: “Đợt đánh giá online lần thứ 236 của AUN-QA kéo dài từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021, các đánh giá viên sẽ làm việc với trường và các ngành để giúp xác định các điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các khuyến nghị để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.”

 

 

tdtu

TS. Đinh Hoàng Bách, Viện trưởng Viện Hợp tác Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế.

 

tdtu
GS. TS. Anel Onesimo O. Uy.

 

tdtu
Các thành viên tham gia chương trình đánh giá.