Skip to main content

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 73 Châu Á theo THE Asia University Rankings 2022

Ngày 01/6/2022, THE (Times Higher Education) công bố kết quả xếp hạng các đại học Châu Á năm 2022 (THE Asia University Rankings 2022). Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) lần đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng này và đứng ở vị trí 73, cao nhất trong số 5 trường đại học/đại học của Việt Nam được xếp hạng.

THE thực hiện xếp hạng các đại học Châu Á từ năm 2013, với các tiêu chí xếp hạng giống như các tiêu chí của bảng xếp hạng đại học thế giới (THE World University Rankings), có điều chỉnh trọng số cho phù hợp với đặc thù của các đại học Châu Á.

Năm 2022, có 616 đại học từ 31 quốc gia/vùng lãnh thổ Châu Á được xếp hạng. Ả Rập Saudi là quốc gia tăng hạng nổi bật trong bảng xếp hạng năm nay với 6 đại học được xếp vào Top 100, tăng 4 trường so với năm 2021.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Đại học Thanh Hoa (thứ 1) và Đại học Bắc Kinh (thứ 2) của Trung Quốc. Vị trí thứ 3 thuộc về Đại học quốc gia Singapore (Singapore).

Việt Nam có 5 trường đại học/đại học vào bảng này, bao gồm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (thứ 73), Trường Đại học Duy Tân (thứ 91 đồng hạng), Đại học quốc gia Hà Nội (thứ 301-350), Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (thứ 401-500), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (thứ 501+). Riêng Đại học Đà Nẵng được liệt kê ở trạng thái “reporter”, là cơ sở giáo dục có cung cấp dữ liệu nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng.

Tháng 9/2021, TDTU lần đầu tiên được vào bảng xếp hạng các đại học toàn cầu của THE ở vị trí Top 500. Cũng theo tổ chức xếp hạng THE, vào tháng 2/2022, TDTU được xếp vào Top 100 đại học trẻ (tuổi đời dưới 50 năm) tốt nhất thế giới.

 

tdtu

Đại học Tôn Đức Thắng trong bảng xếp hạng các đại học Châu Á năm 2022 của THE.

tdtu

Trạm trả sách tự động tại Thư viện - một trong những công trình phục vụ người học tại TDTU.