Skip to main content

Chương trình Học bổng đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2023

Cơ quan phụ trách:

· Phía Việt Nam: Bộ Giáo dục và Đào tạo;

· Phía Ba Lan: Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan

Số lượng học bổng20 suất

Bậc học: Đại học và Sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Thời gian đào tạo:

· Chương trình Đại học: từ 03 đến 04 năm học;

· Chương trình Thạc sĩ: 02 năm học;

· Chương trình Tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm học.

(Chưa bao gồm 01 năm học Dự bị tiếng Ba Lan)

Phía Ba Lan không tiếp nhận đào tạo các ngành liên quan đến Y, Dược, Nghệ thuật.

Ngôn ngữ

     - Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Ba Lan. Ứng viên chưa từng học đại học hoặc sau đại học tại Ba Lan sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Ba Lan trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Ba Lan.
     - Đối với khóa học chuyên ngành, ứng viên phải đạt kết quả kỳ thi đầu vào (tùy thuộc yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo và chương trình học) mới được chính thức tiếp nhận vào học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc kinh phí.

Chế độ học bổng:

· Chính phủ Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu, bố trí chỗ ở phải trả tiền ở ký túc xá theo quy định của Chính phủ Ba Lan. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Ba Lan.

Điều kiện và đối tượng dự tuyển: Chi tiết xem tại Mục 2 tại đây;

Hồ sơ dự tuyển: Chi tiết xem tại Mục 3 tại đây;

Thời hạn đăng ký dự tuyểnHồ sơ giấy bằng tiếng Việt phải được chuyển đến Cục Hợp tác quốc tế hạn cuối cùng ngày 31/3/2023 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Quy trình xét tuyển: Tham khảo tại Mục 5 tại đây;

Các biểu mẫu đăng ký: Tham khảo tại đây.