Skip to main content

Chương trình Học bổng Invest Your Talent In Italy năm 2023

1. Thông tin về Chương trình học bổng:

 • Học bổng Invest Your Talent In Italy dành cho Sinh viên Việt Nam học tại các Trường Đại học Ý các ngành Kinh tế và Kỹ thuật (chi tiết về Trường và Ngành học xem tại đây)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Thời gian học: 2 năm.

 

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:

 • Sinh viên/Học viên sinh vào (hoặc sau) ngày 1/1/1997;
 • Tốt nghiệp 1 Trường ĐH tại Việt Nam (GPA từ 7 trở lên). Đối với Sinh viên/Học viên chưa nhận bằng Tốt nghiệp thì cần có Giấy xác nhận Tốt nghiệp tạm thời;
 • Có Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B2 trở lên hoặc tương đương.

 

3. Hồ sơ và Quy trình Đăng ký:

 • Sinh viên/Học viên quan tâm vui lòng liên hệ nhân sự sau đây trước ngày 10 tháng 2 năm 2023 để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ và quy trình đăng ký.

                Cô Hoàng Thu Thủy

                Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Văn hóa Ý

                Trường Đại học Hà Nội

                Số điện thoại: 0916.503.086

                Email: thuthuy@hanu.edu.vn

 

4. Chế độ Học bổng

 • Miễn Học phí tại Ý (chỉ phải đóng khoản phí vùng khoảng 150-200 Euro/năm);
 • Nhận sinh hoạt phí 8.100 Euro/năm (~900 Euro/tháng) trong 9 tháng kể từ 01/10/2023;
 • Để được gia hạn học bổng trong năm thứ 2, Sinh viên cần đáp ứng các yêu cầu về số tín chỉ CFU (Crediti Formativi Universitari) của năm học thứ 1;
 • Học tiếng Ý tại Trường và đi thực tập tại các doanh nghiệp Ý;
 • Sinh viên sẽ được học 600 tiết tiếng Ý do ItaCentro giảng dạy tại Trường Đại học Hà Nội trước khi sang Ý.