Skip to main content

Chương trình học bổng tại Trung Quốc năm 2023

Số lượng học bổng:

69 suất, trong đó có 10 suất cho ngành Hán ngữ

 

Bậc học:

 • Đại học,

 • Thạc sĩ và

 • Tiến sĩ.

 

Ngành học:

 • Ứng viên truy cập website www.campuschina.org, lựa chọn bậc học, ngành học và Trường cũng như ngôn ngữ học tập;

 

Thời gian đào tạo:

 • Chương trình Đại học: từ 04 đến 05 năm học;

 • Chương trình Thạc sĩ: từ 02 đến 04 năm học;

 • Chương trình Tiến sĩ: từ 03 đến 05 năm.

 

Chế độ học bổng:

 • Miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng hằng tháng theo mức phí quy định của Chính phủ Trung Quốc.

 

Điều kiện và đối tượng dự tuyển:

Chi tiết xem tại Mục 2 tại đây;

 

Hồ sơ dự tuyển:

Chi tiết xem tại Mục 3 tại đây;

 

Thời hạn đăng ký dự tuyển:

 • Hồ sơ tiếng Việt - 07/01/2023

 • Hồ sơ tiếng Anh/Trung - 20/01/2023

 • Chi tiết xem tại Mục 3 tại đây;

 

Quy trình xét tuyển:

Tham khảo tại Mục 4 tại đây;

 

Biểu mẫu đăng ký:

Tham khảo tại đây