Skip to main content

Học bổng Tiến sĩ tại Trường Cao học Hành Chính công thuộc Học viện Quốc gia Thái Lan về Quản lý Phát triển năm học 2022-2023

Cơ sở giáo dục:

Graduate School of Public Administration (GSPA), National Institute of Development Administration

 

Bậc học:

Tiến sĩ (Doctor of Philosophy)

 

Ngành học:

Organization and Human Resource Governance;

Public Policy and Development.

 

Học phí

478.000 baht (toàn khóa học, bao gồm cả chi phí học nâng cao kỹ năng tiếng Anh). Chi tiết học phí tham khảo tại đây.

 

Loại hình:

Học bổng toàn phần bao gồm Học phí và Chi phí sinh hoạt cho toàn khóa học (tham khảo chi tiết tại đây)

Học bổng 100% học phí (tham khảo chi tiết tại đây)

Học bổng 50% học phí (tham khảo chi tiết tại đây)

Tự túc (tham khảo chi tiết tại đây)

 

Điều kiện ứng tuyển:

Ứng viên đã tốt nghiệp bậc Thạc sĩ;

Các điều kiện ứng tuyển học bổng xem thêm tại Mục 2 và Mục 3 tại đây.

 

Quy trình và cách thức ứng tuyển:

Tham khảo chi tiết về Quy trình và Cách thức dự tuyển tại đây

 

Hồ sơ dự tuyển:

Tham khảo tại đây

 

Thời hạn để nộp hồ sơ dự tuyển là từ 19/09 đến 06/12/2022