Skip to main content

Đại học Kinh tế Praha

Đại học kinh tế Praha được thành lập năm 1953, hiện có trụ sở tại Thành phố Praha. Trường Đại học Kinh tế Praha là trường Đại học Kinh tế công lập lớn nhất Cộng hòa Séc. Tại giải thưởng Eduniversal trong năm 2008, Đại học Kinh tế Praha là một trong số những trường kinh doanh hàng đầu khu vực Đông và Trung Âu.

Hiện tại Trường có 6 khoa (Quản trị kinh doanh, Tài chính – Kế toán, Quan hệ quốc tế, Kinh tế học, Quản trị, Thống kê và tin học) với khoảng 17.000 sinh viên (trong đó khoảng hơn 10% sinh viên của Trường là sinh viên nước ngoài). Nhân sự tại các khoa của Trường lên đến 800 người và khoảng 65% là giáo sư, tiến sĩ. Trường có nhiều ngành học với những bậc học khác nhau từ cử nhân, thạc sĩ cho đến tiến sĩ cả chương trình tiếng Anh và tiếng Séc.

Hệ thống tín chỉ của Trường tương thích với Hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ của Châu Âu (ECTS) Sinh viên học và tích lũy tín chỉ ECTS (European Credit Transfer System) tại Trường đại học kinh tế Praha, sau đó có cơ hội lựa chọn để chuyển tiếp sang học tại các nước thuộc khối liên minh Châu Âu: Anh, Pháp, Ý, Đức, Hà Lan,...

Trường hợp tác với các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu trên toàn thế giới, có các chương trình liên kết nghiên cứu với nhiều trường đại học trong toàn Châu Âu và Hoa Kỳ, các chương trình trao đổi với các nước Châu Âu khác, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: https://www.vse.cz/index-en.php

7.jpg