Skip to main content

Cuộc sống TDTU

Một số tiện ích ở khu vực gần trường:

Siêu Thị
-    Lotte Mart. Địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    SC Vivocity. Địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Crescent Mall. Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Co.op Food. Địa chỉ: 546 Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Co.op Mart. Địa chỉ: 80/4A Huỳnh Tấn Phát , Phú Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Circle K. Địa chỉ: B28 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Step Up Cafe. Địa chỉ: Tầng trệt - Kí túc xá tòa K và L.
-    7 Eleven. Địa chỉ: Tầng trệt - Kí túc xá tòa I và H.

Nhà Sách
-    Fahasa Lotte Mart. Địa chỉ: Tầng 2 - Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Phương Nam SC Vivocity. Địa chỉ: Tầng 3 - SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Nguyễn Văn Cừ. Địa chỉ: 1 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà Hàng
-    Anrakutei - Nhà hàng thịt nướng. Địa ch : 315 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Wrap&Roll - SC Vivocity. Địa chỉ:  Tầng 4 - SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Cô Thanh Noodles - SC Vivocity . Địa chỉ: Tầng 4 - SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Cơm Tấm Cali 15 - SC Vivocity . Địa chỉ: Tầng 4 - SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Hoàng Yến Cuisine - Sunrise City. Địa chỉ: Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Rạp Chiếu Phim
-    Lotte Cinema. Địa chỉ: Tầng 3 - Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ , Tân Hưng , quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    CGV Crescent Mall. Địa chỉ: Tầng 5 - Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Galaxy Cinema. Địa chỉ: Tầng 2 - Coop Mart, 80/4A Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ , quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    CGV SC VivoCity. Địa chỉ: Tầng 5 - SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
-    CGV Parkson Paragon. Địa chỉ: Tầng 5 - Parkson Paragon, 3  Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

lottemart_ubej_1.jpg