Skip to main content

Danh sách ngành

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cung cấp nhiều chương trình giáo dục thỏa mãn nhu cầu người học, đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu. Trong đó, TDTU có 39 ngành đào tạo bậc đại học, 18 ngành đào tạo bậc thạc sĩ, 4 ngành đào tạo bậc tiến sĩ toàn thời gian và 21 ngành tiến sĩ Sanwich.

39 ngành đại học

Bảo hộ lao động
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ sinh học
Công tác xã hội
Dược học
Kế toán
Khoa học máy tính
Khoa học môi trường
Kiến trúc
Kinh doanh quốc tế
Kỹ thuật hóa học
Kỹ thuật phần mềm
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kỹ thuật điện tử-viễn thông
Kỹ thuật điện-điện tử
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Luật
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc-Chuyên ngành Trung Quốc
Ngôn ngữ Trung Quốc-Chuyên ngành Trung-Anh
Quan hệ lao động
Quản lý thể dục thể thao-Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện
Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành Quản trị Marketing
Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhà hàng-khách sạn
Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhân sự
Quy hoạch vùng và đô thị
Tài chính-ngân hàng
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế nội thất
Thiết kế thời trang
Thiết kế đồ họa
Thống kê
Toán ứng dụng
Việt nam học-Chuyên ngành du lịch và lữ hành
Việt nam học-Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch
Việt nam học (chuyên ngành Việt Ngữ, Văn hoá và Xã hội)
Xã hội học

18 ngành thạc sĩ

Mỹ thuật ứng dụng    
Xã hội học    
Quản trị kinh doanh    
Tài chính ngân hàng    
Kế toán    
Luật kinh tế    
Toán ứng dụng    
Khoa học máy tính    
Kỹ thuật điện    
Kỹ thuật viễn thông    
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
Kỹ thuật hoá học    
Kỹ thuật môi trường    
Kỹ thuật xây dựng    
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông    
Quản lý thể dục thể thao    
Bảo hộ lao động    
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

4 ngành tiến sĩ

Khoa học tính toán
Khoa học máy tính
Quản trị kinh doanh
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

21 ngành tiến sĩ Sanwich

Khoa học máy tính
Công nghệ viễn thông
Toán tính và toán ứng dụng
Máy và thiết bị điện
Năng lượng điện
Điện tử
Điều khiển học kỹ thuật
Lý thuyết kết cấu
Địa kỹ thuật
Xây dựng và kỹ thuật đô thị
Phòng cháy chữa cháy và an toàn công nghiệp
Quản trị và kinh tế
Tài chính
Tin học và điều khiển tự động
Tin học kỹ thuật
Hóa Sinh
Vi sinh học
Công nghệ  sinh học
Hóa và phân tích thực phẩm
Công nghệ thực phẩm
Hóa và công nghệ môi trường