Skip to main content

Đăng ký ứng tuyển

Sinh viên quốc tế tham dự các chương trình đào tạo toàn thời gian/bán thời gian/ngắn hạn có thể điền thông tin vào các mẫu đăng ký sau đây và gửi về Trường qua email: increti@tdtu.edu.vn.

Mẫu đăng ký dành cho sinh viên quốc tế (Tiếng Anh)

Mẫu đăng ký dành cho sinh viên Lào

Mẫu đăng ký dành cho sinh viên Campuchia

Mẫu đăng ký dành cho sinh viên Thái Lan

Ứng cử viên tham gia chương trình Fellowship, vui lòng điền thông tin trực tiếp tại đây.

fghjghj.png