Skip to main content

Visa

THỦ TỤC XIN CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Ký hiệu và thời hạn của visa thị thực làm việc và học tập tại Việt Nam:

Visa lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam có ký hiệu là LĐ, visa đi học cho người nước ngoài tại Việt Nam là DH. Thời hạn tối đa của visa là 1 năm, trong trường hợp giấy phép lao động hoặc quyết định nhập học dưới 1 năm thì thời hạn của visa cho người nước ngoài sẽ xin bằng với thời hạn của giấy phép lao động, quyết định nhập học

2. Luật và các văn bản luật hướng dẫn về việc xin cấp visa thị thực dài hạn cho người nước ngoài:
- Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
- Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài
- Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý người lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3. Nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh:

Thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam sẽ được làm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh của thành phố. Thời hạn người nước ngoài được phép làm thủ tục gia hạn visa có thể là 1 tháng 1 lần, 3 tháng 1 lần, 3 tháng nhiều lần hoặc là 1 năm.
Người nước ngoài cần cung cấp những giấy tờ sau để tiến hành làm hồ sơ xin gia hạn visa tạm trú tại Việt Nam bao gồm:
•    Hộ chiếu, lưu ý rằng hộ chiếu phải còn thời hạn (ít nhất là 6 tháng);
•    Trong trường hợp người nước ngoài muốn xin gia hạn visa tiếp tục tạm trú ở Việt Nam là người lao động thì cần có giấy phép lao động, sinh viên đi học thì cần có quyết định nhập học.
•    Mẫu N5 – mẫu đơn đề nghị gia hạn visa Việt Nam.
•    Giấy đăng ký tạm trú,tạm vắng.
•    Một số loại giấy tờ khác tùy vào từng trường hợp cụ thể theo như yêu cầu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, hoặc là nơi tiếp nhận hồ sơ.

4. Thời gian  làm thủ tục xin cấp visa thị thực dài hạn:
Thời gian làm thủ tục theo quy định hiện hành là 07 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.