Skip to main content

Đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA

08:00, ngày 27/02/2024
Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc và Thiết kế thời trang của Trường Đại học Tôn Đức Thắng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 được tổ chức với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 08:00, ngày 27/02/2024

Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham gia: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa/Trưởng các Chương trình đào tạo theo Kế hoạch 3740, Lãnh đạo các đơn vị, Giảng viên - Viên chức - Sinh viên đăng ký

Thông tin liên hệ: Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Email: dtqa@tdtu.edu.vn