Skip to main content

Chương trình ngôn ngữ

Đối tượng: Sinh viên quốc tế muốn theo học tiếng Việt và theo học chuyên ngành tiếng Việt

Sơ lược về chương trình:

  • Thời gian: 4 tuần đến 01 học kỳ 
  • Nội dung: sinh viên sẽ tham gia các hoạt động sau:
    • Học tiếng Việt
    • Tham gia hoạt động tình nguyện và trao đổi văn hóa
    • Giao lưu với sinh viên TDTU thông qua các hoạt động thường nhật và quá trình lưu trú tại Ký túc xá của Trường.

Một số hình ảnh của chương trình ngôn ngữ:

clb_112016_2.jpg

clb_112016_4.jpg

dbscl11.jpg

dbscl16.jpg