Skip to main content

Erasmus+

Chương trình học trao đổi mang tên Erasmus+ nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển kỹ năng và cơ hội việc làm, đồng thời hiện đại hóa Giáo dục, đào tạo, và hoạt động của tổ chức thanh niên. Tổng ngân quỹ cho chương trình kéo dài 7 năm này lên tới 14.7 tỷ euro; với sự tăng lên đạt 40% so với con số thực tế đã thể hiện sự quan tâm đầu tư mà Liên minh châu Âu dành cho các lĩnh vực này.
Erasmus+ mang đến cơ hội học tập, đào tạo, tích lũy kinh nghiệm làm việc và cơ hội tham gia các chương trình tình nguyện quốc tế cho hơn 4 triệu công dân châu Âu.
Erasmus+ hỗ trợ hợp tác liên kết giữa các tổ chức, học viện hoạt động về Giáo dục, đào tạo, và tổ chức thanh niên nhằm tăng cường mối liên kết và thiết lập cầu nối giữa các nền giáo dục trên thế giới, với mục đích giải quyết các vấn đề cách biệt về kỹ năng đang tồn tại trong khu vực châu Âu.
Chương trình đồng thời hỗ trợ phát triển hiện đại hóa Giáo dục, đào tạo, và thanh thiếu niên tại từng quốc gia. Trong lĩnh vực thể thao, hỗ trợ thực thi các dự án cơ sở và giải quyết những thách thức xuyên biên giới như chống bán độ, doping, bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc.
Hiện tại Erasmus+ mang đến 7 chương trình thuộc 3 lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo, Thanh thiếu niên; và lần đầu tiên có những hỗ trợ trong lĩnh vực thể thao. Erasmus+ mang đến cơ hội du học dành cho sinh viên, đội ngũ nhân sự hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, liên kết hợp tác giữa các học viện và liên kết hợp tác với doanh nghiệp.

erasmus-header-960_tcm44-94793.jpg

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng liên hệ:
Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế, Phòng A0001, Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 37 755053 - Email: incredi@tdtu.edu.vn