Skip to main content
Giáo sư Chiu-Yue Lin

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Chiu-Yue Lin
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học Feng Chia, Đài Loan; Đại học Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý sinh học, sản xuất khí sinh học, xử lý nước và nước thải, năng lượng sinh học.

Subscribe to Chiu-Yue Lin