Skip to main content
Giáo sư Václav Snášel

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Václav Snášel
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học kĩ thuật của Ostrava (VSB-TUO), 

Giáo sư Ulrich Klieber

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Ulrich Klieber
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học nghệ thuật & thiết kế Halle (Cộng hòa liên bang Đức)

Giáo sư Chiu-Yue Lin

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Chiu-Yue Lin
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học Feng Chia, Đài Loan; Đại học Tôn Đức Thắng
Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý sinh học, sản xuất khí sinh học, xử lý nước và nước thải, năng lượng sinh học.

Subscribe to Giảng viên quốc tế