Skip to main content

Giáo sư Ulrich Klieber

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Ulrich Klieber
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học nghệ thuật & thiết kế Halle (Cộng hòa liên bang Đức)

GS. Ulrich Klieber - Nguyên hiệu trưởng Đại học nghệ thuật & thiết kế Halle (Cộng hòa liên bang Đức); hiện đang giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác tại Đức, Luxembourg và một số nước châu Á như: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc… GS. Klieber đã phát hành 10 cuốn sách chuyên sâu về nghệ thuật và tổ chức hàng trăm triển lãm cá nhân tại Châu Âu. Thông tin về GS có thể tìm thấy ở trang: http://www.burg-halle.de/kunst/grundlagen/bildnerische-grundlagen/personen/p/ulrich-klieber/ và https:// www.amazon.com/Ulrich-Klieber/e/B00456ETN

Gi%C3%A1o%20s%C6%B0%20Ulrich%20Klieber.jpg