Skip to main content
Giáo sư Václav Snášel

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Václav Snášel
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học kĩ thuật của Ostrava (VSB-TUO), 

Giáo sư Ulrich Klieber

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Ulrich Klieber
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học nghệ thuật & thiết kế Halle (Cộng hòa liên bang Đức)

Subscribe to Ostrava