Skip to main content
Mở rộng các chương trình hợp tác với các trường học ở Ostrava, Cộng hòa Séc

Trong chuyến công tác Châu Âu, lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đến thăm Đại học Kỹ thuật Ostrava (VSB-TUO), Đại học tổng hợp Ostrava (UO), và Trường phổ thông chuyên Maticni Skola Ostrava (MGO) Cộng hòa Séc, vào ngày 25 và 26/5/2023.

Giáo sư Václav Snášel

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Václav Snášel
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học kĩ thuật của Ostrava (VSB-TUO), 

Giáo sư Ulrich Klieber

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Ulrich Klieber
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học nghệ thuật & thiết kế Halle (Cộng hòa liên bang Đức)

Subscribe to Ostrava